ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ “ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ ΝΗΜΑ” /OPENING OF THE EXHIBITION “SLENDER THREAD”

ENGLISH

Με μεγάλη χαρά, την Πέμπτη 28 Ιουλίου στις 8 το βράδυ, σας προσκαλούμε στα εγκαίνια της νέας μας έκθεσης, της 5ης κατά σειρά από το 2018, οπου η αίθουσά μας μετατράπηκε σε εκθεσιακό χώρο. Όπως και τις προηγούμενες φορές, η σύλληψη καθώς και η υλοποίηση της έκθεσης ανήκει στην εικαστική ομάδα της φιλαρμονικής που έχει το όνομα CHORUS EFFECT τα μέλη της οποίας είναι η Masha Zusman, η Μαρία Σχινά και ο Valery Bolotin. Το διαφορετικό στοιχείο φέτος είναι ότι η έκθεση αυτή επιλέχθηκε να επιχορηγηθεί από τον έγκριτο Οργανισμό Πολιτισμού και ανάπτυξης ΝΕΟΝ, τοποθετώντας έτσι τις εικαστικές δραστηριότητές μας στην ελίτ των δρώμενων σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα.

With great pleasure we invite you , on Thursday 28 July at 8 pm, to the opening of our new exhibition, the 5th in a row since 2018, when our hall has been transformed into an exhibition space. As in the previous times, the conception as well as the realization of the exhibition belongs to the artistic group of Philharmoniki, called CHORUS EFFECT whose members are, Masha Zusman, Maria Schina and Valery Bolotin. What is different this year is that this exhibition was chosen to be sponsored by the prestigious NEON Organization for Culture and Development, thus placing our visual arts activities among the elite of contemporary art events in Greece.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s