2008

Συναυλια στο θεατρο “Ζειδωρος”/ Concert at “Zeidoros”

Συναυλία μαζί με την βρετανική ορχήστρα  English Late Starters Orchestra τον Ιούνιο του 2008 στον θέατρο “Ζείδωρος”  στο Καψάλι.