ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ / CONCERTS

GetInline.aspxsmall

Jump To English

Με την μπάντα μας προσπαθούμε κάθε χρόνο να πλουτίσουμε το “μουσικό τοπίο” του νησιού με συναυλίες,  όπου παρουσιάζουμε νέα και παλαιότερα κομμάτια από το ρεπερτόριό μας. Επίσης δίνουμε έμφαση σε συνεργασίες με άλλα μουσικά σύνολα ή με φίλους μουσικούς, που του καλούμε κατά καιρούς να παρουσιάσουν την δουλειά τους στον χώρο μας ή να οργανώσουμε μαζί κάποιο πρωτότυπο μουσικό δρώμενο . Θεσμός έχει γίνει η ετήσια σύμπραξή μας με το βρεττανικό σύνολο εγχόρδων AllCommers. Επίσης οι καλοκαιρινές μας συναυλίες έχουν γίνει ιδιαίτερα αγαπητές τα τελευταία χρόνια, όπου ντόπιοι  αλλά και επισκέπτες φιλόμουσοι δίνουν το παρόν, χαρίζοντάς μας ένα πολυπληθές ακροτήριο.

English

With our band we try every year to enrich the “musical landscape” of the island with concerts where we present new and older pieces from our repertoire. We also emphasize collaborations with other musical ensembles or music friends, whom we occasionally invite to present their work in our hall, or to organize together some original musical event. Our annual partnership with the British All-Comers String Ensemble has become an institution. Also, our summer concerts have become very popular in recent years, where local musicians and visiting guests artists join us to play in front of large audiences.