Στρατης Θεοδωρακακης – Stratis Theodorakakis (1927 – 2014)


Jump To English
Ο Στράτης Θεοδωρακάκης μαζί με άλλους φιλόμουσους του χωριού Ποταμός, στα Κύθηρα, ίδρυσαν το 1964 την “Φιλαρμονική Ποταμού Κυθήρων” μια μπάντα παρελάσεων και ένα καλλιτεχνικό σωματείο με το ίδιο όνομα. Κράτησε ζωντανή αυτή την προσπάθεια,  σαν μαέστρος της μπάντας και καλλιτεχνικός διευθυντής της, για 50 συνεχόμενα έτη. Δεδομένου του μικρού πληθυσμού του νησιού, της έλλειψης οικονομικής υποστήριξης και της δυσκολίας επικοινωνίας και μετακίνησης, αυτό ήταν ένα πολύ δύσκολο έργο, που κατάφερε να το φέρει σε πέρας  μόνο χάρη στην ακούραστη επιμονή του και την χαρισματική του προσωπικότητα. Δημιούργησε έτσι ένα θεσμό που έγινε με τα χρόνια εξαιρετικά αγαπητός σε όλα τα Κύθηρα και στους Κυθήριους της διασποράς, πείθωντας έτσι σημαντικούς δωρητές να προσφέρουν στην συλλογική αυτή προσπάθεια. Είναι πρωτεργάτης και βασικός συντελεστής της δημιουργίας του Πνευματικού Κέντρου στον Ποταμό και της αίθουσας της Φιλαρμονικής. Επίσης προσέφερε όλα αυτά τα χρόνια αφιλοκερδώς μαθήματα μουσικής σε νέους στα Κύθηρα αποτελώντας την μοναδική δυνατότητα μουσικής εκπαίδευσης στο νησί.

English

Stratis Theodorakakis, together with other music lovers of Potamos village, founded in Kythira in 1964 the “Philharmoniki Potamoy Kythiron” a marching band and an artistic association of the same name. He kept alive this effort as a conductor of the band and artistic director for 50 consecutive years. Given the small population of the island, the lack of financial support and the difficulty of communicating and traveling, this was a challenging task, which he managed to accomplish only because of his tireless persistence and his charismatic personality. He created an institution that has become extremely popular over the years, in all Kythera and Kytherians of the diaspora, thus convincing important donors to support this collective effort. He is the principal contributor to the creation of the Cultural Center of Potamos and the Philharmonic Hall. He also offered all these years viable music lessons to young people in Kythira, being the source of  the only music education facility on the island.