Δωρητες / Donators

20180328-132042_p0

Νικόλαος Μαρσέλος

Nicholas Marselos

 

20180328-132042_p1

Μιχαήλ Παναγιώτου

Michael P. Panagiotou

 

20180328-132042_p4

 

 

Ευστράτιος Θεοδωρακάκης

Efstratios Theodorakis

 

 

top_banner_2

 

 

20180328-132042_p3

 

Παναγιώτης Τσιτσίλιας

Panagiotis Tsitsilias

 

 

 

20180328-132042_p2

Γεώργιος Πανάρετος

Georgios Panaretos

 

 

 

 

 

condasann_med-3

 

Αναστασία Κονόμου – Κόντας

Anastasia Conomos – Condas

 

 

Screen Shot 2018-03-29 at 12.34.53 μ.μ.

 

 

1316841205

 

Mitchell Notaras

 

 

 

koksma

Γιώργος & Άννα Κόκσμα / George & Anna Koksma

%d bloggers like this: