Λεωνιδας Παπαζογλου / Leonidas Papazoglou

Φωτογραφίες από την εποχή του Μακεδονικού Αγώνα / Photographs from the time of Macedonian Struggle

23 Φεβρουαρίου 2018 – 30 Σεπτεμβρίου 2018 / 23th February 2018 – 30 September 2018

Επιμέλεια/Curated by CHORUS EFFECT

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ/GO TO TEXTS

Δραστηριότητες / Activities

Ακολουθεί το κείμενο της έκθεσης / Τhe following is the text of the report

ΑΛΛΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ/OTHER EXHIBITIONS AT THE SPACE

2018: ΕΙΚΟΝΟΦΩΝΙΑ/ IKONOPHONIA

2019: ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ELEMENTS

2020: ΑΓΑΠΩ ΤΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΕΞΑΠΑΤΟΥΝ/I LOVE MAPS BECAUSE THEY LIE

2022: ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ ΝΗΜΑ / SLENDER THREAD