ΑΓΑΠΩ ΤΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΕΞΑΠΑΤΟΥΝ / I LOVE MAPS BECAUSE THEY LIE

Από 9 Φεβρουαρίου 2020 – 30 Ιούνιου 2021 / From 9 February 2020 – 30 June 2021

Επιμέλεια/Curated by CHORUS EFFECT

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ / GO TO TEXTS

32 Maps(1490μ.Χ-2019) -απόσπασμα/ 32Maps (1499-2019) – excerpt

Δραστηριότητες / Activites

Δημιουργώντας χάρτες με μαθητές Δημοτικού / Creating new maps with students of primary school

ΑΛΛΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ/OTHER EXHIBITIONS AT THE SPACE

2018: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Φωτογραφίες από την εποχή του Μακεδονικού Αγώνα/LEONIDAS PAPAZOGLOU Photographs from the time of Macedonian Struggle

2018: ΕΙΚΟΝΟΦΩΝΙΑ/ IKONOPHONIA

2019: ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2022: ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ ΝΗΜΑ / SLENDER THREAD