ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ELEMENTS

16 Φεβρουαρίου 2019 – 31 Δεκεμβρίου 2019 / 16th of February 2019 – 31 December 2019

Επιμέλεια/Curated by CHORUS EFFECT

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ/GO TO TEXTS

Ακολουθεί το κείμενο της εκθεσης /  Τhe following is the text of the exhibition

ΑΛΛΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ/OTHER EXHIBITIONS AT THE SPACE

2018: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Φωτογραφίες από την εποχή του Μακεδονικού Αγώνα/LEONIDAS PAPAZOGLOU Photographs from the time of Macedonian Struggle

2018: ΕΙΚΟΝΟΦΩΝΙΑ/IKONOPHONIA

2020: ΑΓΑΠΩ ΤΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΕΞΑΠΑΤΟΥΝ/I LOVE MAPS BECAUSE THEY LIE

2022: ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ ΝΗΜΑ / SLENDER THREAD