Τα εγκαινια της νεας εκθεσης της Φιλαρμονικής – The opening of the new Philharmonic exhibition.

 

“ΕΙΚΟΝΟΦΩΝΙΑ”: Η Φιλαρμονική εγκαινιάζει την νέα έκθεση της εικαστικής ομάδας “CHORUS EFFECT”

“Iconophonia”: New  exhibion at Philharmoniki from “CHORUS EFFECT” art group.

 

 

 

 

This slideshow requires JavaScript.

Η έκθεση “Eικονοφωνία” αποτελεί μια συνεργασία μεταξύ εικαστικών  και μουσικών. Οργανώθηκε από την ομάδα Chorus Effect που αποτελείται από τους Masha Zusman, Μαρία Σχινά  και   Valery Bolotin. οι οποίοι, βασιζόμενοι σε κάποια συγκεκριμένη ιδέα ο καθένας, συνεργάστηκαν  αντίστοιχα με τους μουσικούς Musica Nova, Παναγιώτη Κουντάνη και Παναγιώτης Λευθέρη στη δημιουργία εγκαταστάσεων με τη χρήση πολυμέσων.

Η έκθεση των έργων τους πλαισιώνεται με μια συλλογή αντιγράφων από γραφικές παρτιτούρες  γνωστών συνθετών του 20ου αιώνα όπως των Cage, Ξενάκη, Stockhausen, κ.α.

Εγκαίνια Παρασκευή 12 Οκτωβρίου και ώρα 20:30 στην αίθουσα της Φιλαρμονικής Ποταμού Κυθήρων.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα παρουσιαστούν μουσικά δρώμενα και ομιλίες.

“Iconophonia” exhibition is a collaboration between artists and musicians. It is organized by Chorus Effect group, which consists of Masha Zusman, Maria Schina and Valery Bolotin, who, based on a certain idea, collaborated with the musicians Musica Nova, Panagiotis Kountanis and Panagiotis Leftheris in the creation of installations using multimedia. The exhibition of their works is accompanied by a collection of copies of graphic scores of well-known composers of the 20th century such as Cage, Xenakis, Stockhausen, and others.

Opening on Friday. October 12 at 20:30,  at the hall of Philharmonic at Potamos Village, Kythira Island, Greece.

During the exhibition will be presented musical events and speeches.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s