3 Μικρά κομμάτια/3 short pieces

3 μικρά κομμάτια για βιόλα και βιολοντσέλο του Παναγιώτη Λευθέρη από την συναυλία που έδωσαν η Routh Gibson (βιόλα)  και η Zoe Martlew (τσέλο) στην αίθουσα της Φιλαρμονικής στις 30 Μαϊου.

3 small pieces for viola and cello by Panayotis Leftheris from the concert given by Routh Gibson (viola) and Zoe Martlew (cello) in the Philharmonic Hall on May 30th.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s