Ένταξη Φ.Π.Κ. στο πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020

Η πρόταση του σωματείου μας για αγορά μουσικών οργάνων και εξοπλισμού  προς το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης  εγκρίθηκε και εντάχθηκε στις πράξεις του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 «Πολιτισμός και Περιβάλλον “Εν Πλω“», του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 http://www.agrotikianaptixi.gr/el. Βάση της ένταξης αυτής, το σωματείο μας μπορεί να προχωρήσει στην προμήθεια του προτεινόμενου  εξοπλισμού και να λάβει ενίσχυση μέχρι και του ποσού των 40168,48 ευρώ. Πρόκειται για την μεγαλύτερη ενίσχυση που έχει λάβει ποτέ το σωματείο μας  και ο εν λόγω εξοπλισμός θα δώσει μεγάλη ώθηση στο καλλιτεχνικό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό έργο της Φιλαρμονικής. Ήδη προχωρήσαμε στην πρώτη φάση υλοποίησης της πράξης και αγοράσαμε τα πρώτα όργανα ( φωτογραφία) προχωρώντας παράλληλα τις ενέργειες για την είσπραξη μέρους της ενίσχυσης. Θέλουμε να τονίσουμε  την σημασία του ευρωπαϊκού αυτού προγράμματος  στην ενίσχυση του πολιτισμού των αγροτικών περιοχών της Ελλάδας και να ευχαριστήσουμε όσους συνέβαλλαν και συμβάλλουν στην πραγματοποίηση του εν λόγω έργου.